Human capital is de belangrijkste factor in een bedrijfsstrategie: wij waarderen onze huidige medewerkers en willen rekening houden met hun noden om ervoor te zorgen dat zij kunnen doorgroeien.
In dat kader hebben wij een opleidingsprogramma opgesteld met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid impulsen geven aan organisaties om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken. Concreet worden subsidies toegekend aan projecten die bijdragen tot het behalen van Vlaamse beleidsdoelstellingen en van Vlaamse engagementen naar Europa toe in het kader van de Europese groeistrategie Europa 2020: meer bepaald het verhogen van de participatiegraad inzake opleidingen van 6,9% naar 15%.

Met dit opleidingsprogramma willen wij bereiken dat onze kort- en middengeschoolde werknemers hun 21e-eeuwse vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Met dit doel worden er op regelmatige basis cursussen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om theoretische opleidingen (bv. computer skills, taalvaardigheden) af te wisselen met meer praktische gerichte opleidingen (bv. veiligheid op de werf, rollenspelen rond klantgerichtheid en teamwork).