• Opzoeken gasbuizen
  Opzoeken gasbuizen
 • Opzoeken gresbuizen
  Opzoeken gresbuizen
 • Ingegraven trekput opzoeken
  Ingegraven trekput opzoeken
 • Blootleggen ondergrondse kabelgoot
  Blootleggen ondergrondse kabelgoot
 • Opzoeken glasvezelkabel
  Opzoeken glasvezelkabel
 • Opzoeken ondergrondse leidingen en plaatsen wachtbuis
  Opzoeken ondergrondse leidingen en plaatsen wachtbuis
 • Opzoeken rioolbuis en voedingskabels verlichting
  Opzoeken rioolbuis en voedingskabels verlichting

Manuele proefsleuven

Encoso kan voor u het graven, inmeten en het uitwerken van proefsleuven verzorgen. Alle betrokkenen binnen een project krijgen hierdoor de gewenste informatie, zodat verrassingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project ten alle tijden kunnen worden vermeden. Het maken en uitwerken van proefsleuven op deze wijze is de perfecte voorbereiding én noodzakelijke stap om het verdere procesverloop succesvol te kunnen uitvoeren. Zowel opzoeken naar bestaande kabels, buizen, wachtleidingen of andere mogelijke ondergrondse structuren behoren tot de mogelijkheden. Ook opzoekingen van kabels en leidingen -al dan niet onder spanning- kunnen wij voor u behartigen. Alles gebeurt steeds conform de regels van goede praktijk en vakmanschap,uiteraard in acht nemende de vigerende en geldende veiligheidsmaatregelen. Wij stellen steeds een risico-analyse ter beschikking van de opdrachtgever voor aanvatting van de werkzaamheden.

KLIP/KLIM- nauwkeurigheid

De Vlaamse Overheid stelt regels aan de nauwkeurigheid van de kabels en leidingen. De kabel- en leidingeigenaar is verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. In het verleden zijn deze data niet altijd op de juiste manier opgenomen en bijgehouden. Dit betekent dat deze informatie meer dan eens gecontroleerd en inzichtelijker gemaakt dient te worden. Daarnaast is het uiteraard van belang dat tijdens werkzaamheden schade aan kabels, buizen en ondergrondse constructies op elke wijze dient te worden vermeden.

Onze aanpak

In overleg met de alle betrokken partijen worden de locaties en de lengtes van de proefsleuven bepaald. Aan de hand van deze gegevens wordt door ons het graafwerk verricht. Dit is inclusief het verzorgen van eventueel benodigde signalisaties en/of verkeersmaatregelen. Op basis van de veld-werkmetingen worden de gegevens door ons verder digitaal of analoog uitgewerkt, al naar gelang de vraag van de opdrachtgever. Dit resulteert in een dwarsprofiel met daarin de ligging van de aangetroffen kabels, buiten, leidingen end. weergegeven.