Oplossingen voor residentiële brandveiligheid

Studie brandveiligheid

EnCoSo is gespecialiseerd in het praktisch uitwerken van een studie brandveiligheid voor alle soorten gebouwen, dit betreft zowel nieuwe als bestaande panden, vooral voor residentiële bewoning. Dit kan gaan van een ééngezinswoning tot complexere appartementsgebouwen of gebouwen voor dubbel gebruik..

Hiertoe werd een eigen uniek stappenplan ontwikkeld op basis van onze specifieke ervaring om tot een praktische oplossing te komen voor complexe situaties van bestaande gebouwen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de vigerende wetgeving en de van toepassing zijnde regelgeving in combinatie met mogelijke afwijkingen en/of specifieke issues eigen aan de constellatie van het systeem.

Op welke vlakken kunnen wij u adviseren?

  • Opmaak haalbaarheidsstudie

In deze uitgebreide studie worden de issues van de problematiek uitgesplitst, de tegenstrijdigheden onderscheiden en de concept type-mogelijkheden geïdentificeerd. De haalbaarheid van de optimalisaties tov de tekortkomingen worden onderzocht en in detail geanalyseerd. Hieruit vloeien de mogelijk concrete haalbare oplossingen voort.

  • Opmaak risico-analyse

Er wordt gewerkt met een gekwantificeerde risico-analyse op het gebruik van de FRAME methode (Fire Risk Assessment Method for Engineering). Het voordeel van deze methode is dat zowel passieve als actieve systemen kunnen vergeleken en opgenomen worden in het veiligheidsprincipe. Het resultaat levert dan een waarde tov een referentielijn die aanduidt of het systeem voldoen aan het vooropgesteld veiligheidsniveau.

  • Opmaak Evenredigheidsstudie

Opstellen van een kosten-baten analyse ter verantwoording van de te maken kosten ifv de gevraagden van de bevoegde instanties. In het algemeen is een brandveilig gebouw een trade-off tussen de kost in brandpreventie en de te verwachten kost in geval van brand. Zo zal een ontwerp met veel bouwkundige ingrepen voor een relatief hoge veiligheid kunnen zorgen maar ook onverantwoorde kosten met zich meebrengen. Terwijl een ontwerp met lage kost-maatregelen zal resulteren in een relatief laag veiligheidsniveau wat moeilijk aanvaardbaar zal zijn voor de bevoegde instanties. Daarom wordt er getracht een optimum te zoeken voor het beschouwde project.

  • Overleg bevoegde instantie

EnCoSo probeert steeds de belangen van de klant te verdedigen indien er eisen gevraagd worden die niet in verhouding zijn met de het af te dekken risico. Door onze specifieke ervaring op dit domein kan er met de bevoegde instanties op een professionele wijze gecommuniceerd worden om tot een algemeen gedragen aanvaardbare oplossing te kunnen streven.

  • Uitwerken van een praktische uitwerkingsstudie na het bekomen van een compromis

Bepalen van de algemene besteksvoorwaarden, opmaak van detailplannen en detailstaat en het opmaken van een uitgewerkte meetstaat. Er wordt ook steeds een indicatieve ramingsprijs mede opgemaakt.